Forpligtende netværk

Vuggestuen Garantien er en af 7 dagtilbud i Brede –Virum 

BV netværk består af
Vuggestuen Garantien, Børnehuset Troldebo, Børnehuset Rosenlyst, Børnehuset Pilen,
Børnehuset Langs Banen, Børnehuset Blå, Ude Børnehaven Bøgely.

Definition
Forpligtende netværk er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ligeværdige kommunale dagtilbud
med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver i det enkelte dagtilbud,
mellem dagtilbuddene og i forhold til omverden.

Formål
Med netværksmodellen er at:
· Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling
· Skabe effektivt drevne dagtilbud ved at samarbejde om styringen og ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene
· Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud,
  dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.

Vision for BV
Udarbejde, fælles fundament, fælles værdier, fælles sprog og egen kultur for netværket.
Netværket vil arbejde proaktivt og visionært og inddrage ny viden i udviklingen for både netværk og Center for uddannelse og pædagogik.
Udnytte fælles ressourcer, dele viden, erfaring og kompetencer ved at sikre implementering af disse i alle netværkets institutioner.
Herunder at institutionernes medarbejdere føler sig som en aktiv del af det forpligtende samarbejde.