Børnelynet

Information om brugen af Børnelynet

Garantien er blevet digitialiseret og som led deri foregår meget af vores information og kommunikation om dagligdagen på vores intranet "Børnelynet".

Nedenfor kan I læse om hvordan I logger jer på første gang og opretter kontaktinformationer.

Bilag
Sådan kommer I på børnelynet