Børnelynet

Børnelynet

Er vores intranetside hvor I som forældre kan give informationer ang. Jeres barn og hvor vi som personale dokumenterer og informerer Jer forældre om børnenes dag og aktiviteter i vuggestuen.