Hvordan bruger vi Babytegn?

Fakta om babytegn
Her i Garantien bruger vi  tegn for sut, sove, spise, græde og meget mere og og personalet udtaler i følgende uddrag fra artikel til døves jul, udkom november 2007 at:

”Vi oplever mere ro og langt færre frustrationer i dagligdagen, fordi børnene kan udtrykke deres behov, og fordi vi forstår dem.

Bogen ”Babytegn” beskriver og viser billeder af, hvilke tegn vi skulle bruge. Til at begynde med introducerede vi tre basis-tegn: spise, drikke og sove, hurtigt viste der sig dog et behov for tegnet ”færdig”. og udviklingen af nye tegn er kommet helt naturligt.
Nu har vi også tegn for bange, bus, gå tur, lege, alle og mange flere”

Babytegn kan påbegyndes allerede fra barnets fødsel

Fra barnet er omkring 6 mdr. vil det selv kunne begynde at bruge babytegn

I alderen 9-12 mdr. topper barnets brug og udvikling af babytegn

Talesproget udvikler sig typisk som en glidende overgang, hvor barnet udtaler ordet samtidig med, at det bruger tegn

I takt med at barnets talesprog udvikles, forsvinder tegnene et for et
I ”Garantien” er det barnet, der sætter dagsordenen for, hvor længe der benyttes tegn. Børnene holder op af sig selv, når de ikke længere oplever, at det er nødvendigt for at kunne gøre sig forståelige
Allerede fra 1½ års alderen begynder børnene også at bruge tegnet for ble, hvis de vil skiftes. Det viser jo bare, hvor bevidste børnene i virkeligheden er om deres behov
Der ligger så meget anerkendelse i kontakten med børnene ved at bruge babytegn. Børnene udvikler troen på, at det nytter at udtrykke sig, og at de bliver set og forstået. Men der kommer også automatisk en masse nærvær i kommunikationssituationen, fordi tegnene kræver, at man har øjenkontakt, og at begge parter bruger noget tid på at forstå hinanden."

 

Bilag
Vores pædagog Ea har skrevet en artikel i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr.4 2014